Jak IPL funguje

Metoda IPL funguje na bázi selektivní fototermolýzy. Přístroj vysílá do pokožky paprsek o specifické vlnové délce (podle právě prováděného ošetření). Tento světelný impulz se přemění na tepelnou energii, která je absorbována chromofory (částmi pigmentu). Např. při epilaci se tepelná energie zaměří na melanin (barvivo způsobující barvu chloupku). Takto je teplo vedeno do vlasového váčku, který se rozehřeje na teplotu okolo 70°C a tím se váček zničí. Po zničení vlasového váčku je chloupek postupně vypuzen z těla ven. Díky přesnému zaměření světelného impulzu zůstává okolní tkáň nepoškozena.